Giới thiệu
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

24/08/2017

Ngày 07 tháng 06 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 802/TTg-KGVX đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn theo hướng không vì lợi nhuận và sẽ trở thành Trường Đại học du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Chức năng

Chức năng

26/08/2017

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức điều hành hoạt động của Nhà trường theo nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

26/08/2017

1. Nhiệm vụ thường xuyên:

Tin tức - Sự kiện